TR | EN

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Uyum

 

Rapor

 

25.10.2019 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilim Öğrenci Çalıştayları çerçevesinde Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Uyum Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştayın moderatörlüğünü Doç. Dr. Müşerref YARDIM yapmıştır. Çalıştay’ın katılımcıları uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Katılım sağlayan uluslararası öğrenciler Türkiye’de ki uluslararası öğrencilerin uyum konusunda ki yaşadıkları sorunlara yönelik fikirler beyan etmişlerdir.

Bu minvalde gerçekleştirilen çalıştayda; uyum, entegrasyon, asimilasyon kavramlarının tanımına, bu kavramların uluslararası öğrencilerdeki yansımalarına değinilmiştir. Ayrıca entegrasyon (uyum) süreci içerisindeki yaşanılan sorunlara dikkat çekilmiştir. Uluslararası öğrencilerin uyum konusunda en önemli serencamı ise insanların önyargılı olmaları ve sterotipler üzerinden tüm uluslararası öğrencilere benzer düşünce ile davranış sergilemeleri şeklinde nitelendirilebilir. Uluslararası öğrencilerin ayrımcılık ve ötekileştirme ile karşılaştıklarından bahsedilmiştir. Ayrımcılık ve ötekileştirici tutumun sağlık alanında, sosyal hayatta, kurumlar arasında görülebildiğine dair yaşantılar, düşünceler vs. çalıştaya katılan uluslararası öğrenciler tarafından dile getirilmiştir. Ayrımcılık ve ötekileştirme konusunda iletişim ve etkileşim eksikliğinin vurgusuna değinildi. İletişim ve etkileşim bireyin yeni toplumsal ortama uyum sağlamasında oldukça etkili iki etken olduğu ifade edildi. Tüm bu konular etrafında uluslararası öğrenciler yaşadıkları tecrübeleri naklettiler.

Türkiye’de uluslararası öğrenci olmak: uyum çalıştayında sonuç bölümünde ise uluslararası öğrencilerin uyum sağlayabilmeleri konusunda çözüm önerilerine değinilmiştir. Çözüm önerileri olarak ise;

1. Uyumun çifte taraflı olması gerekmektedir. Yani hem uluslararası öğrenciler hem de halk tarafından anlayış beklenilmektedir; yerli ve uluslararası öğrencileri bir araya getirici programlar organize edilebilir. Müfredatlara ilkokuldan itibaren çokkültürlülük dersleri konulabilir.

2. Yerli ve uluslararası öğrencileri bir araya getirecek organizasyonlar, mahalle bazında yapılabilir. Kısa filmler ile, billboardlara uyum ile alakalı mesajlar içeren içerikler hazırlanabilir.

3. Tömer/Kondil gibi Türkçe öğretim merkezilerinin sadece dil öğretimi üzerine değil, Türk kültürü, toplum yapısı üzerine de eğitim verilmesi yerinde olabilir. Buna ilave olarak tecrübeli uluslararası öğrencilerin yeni gelen uluslararası öğrencilere toplumu anlatması ve oryantasyon sağlaması

4. Kurumlardaki karşılaşılan sıkıntı ve ayrımcılıklar konusunda devletin koyduğu politikalara karşı bir tutum ve davranışlar sergilenmektedir. Bu durumun iyi bir yönde kotarılabilmesi için uluslararası öğrencilerle muhatap olan kişi ve kurumların bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmalıdır.

5. Uluslararası öğrencilerin medyada yer aldırılması ve onların varlıklarını yerel halka tanıtılması uyumun içselleştirilmesi açısından etkili olabilir. Reklam panolarında, reklamlarda haberlerde vs. gibi yerlerde bulundurulma

6. Sosyal deneyler uygulamak ve bunları paylaşmak. Bu durumda uluslararası öğrencilerin uyum sağlamasında etkili olmaktadır.

Fikirleri sunulmuştur. Son olarak Doç.Dr. Müşerref YARDIM kapanış konuşmasını yaparak çalıştayı sonlandırmıştır.