Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubeler / Bütçe ve Performans Şubesi

Görevleri:

1) Kurum bütçesini hazırlamak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında yapılan bütçe görüşmelerine katılmak.

2) Onaylanan kurum bütçesinin birimlere dağılımını yapmak.

3) Ayrıntılı Finansman Programını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve program dahilinde serbest bırakılan ödeneklerin ödenek gönderme belgelerini hazırlamak.

4) Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek, sorunları önleyici ve verimi artırıcı tedbirler üretmek.

5) Performans Programını hazırlamak ve uygulama sonuçlarını izlemek.

6) Harcama birimlerinden gelen ödenek ekleme ve aktarma taleplerini değerlendirmek, gerekli işlemlerini yapmak ve ödenek gönderme belgelerini hazırlamak.

7) Mali yıl kesin hesabını hazırlamak.

8) Aylık Hazine yardımı tahakkuk ve tahsilat taleplerini ve takibini yapmak.

9) Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ile Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlamak.

10) Bütçe ve Performans ile ilgili diğer işleri yapmak.