Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubeler / Stratejik Planlama ve Faaliyet Şubesi

Görevleri:

1) Stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2) Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

3) Stratejik Plan İzleme Raporu ile Stratejik Plan Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak.

4) Birim Faaliyet Raporlarını konsolide ederek İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak.

5) İç kontrol sisteminin uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

6) İç Kontrol Sistemi İzleme Raporu ile Risk Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.

7) Birimlerden gelen ödeme evrakını Harcama Takip Sistemine kaydetmek.

8) İhale mevzuatına göre takip edilmesi gereken %10 doğrudan temin sınırlamasını takip etmek.

9) Stratejik Planlama ve Faaliyet ile ilgili diğer işleri yapmak.