Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubeler / İç ve Ön Mali Kontrol Şubesi

Görevleri:

1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödeme evraklarının iç ve ön mali kontrolünü yapmak.

2) Yolluk ödemelerine ilişkin ödeme evraklarının iç kontrolünü yapmak.

3) Ödeme evraklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi işlemlerini yapmak.

4) Kadro cetvelleri, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sözleşme tasarıları ve seyahat kartlarının ön mali kontrolünü yapmak.

5) Sözleşmeye dayalı ihalelerin taahhüt kartlarını oluşturmak, takibini yapmak ve ödemesi tamamlanan ihalelerin taahhüt kayıtlarını düşmek.

6) İç ve Ön Mali Kontrol ile ilgili diğer işleri yapmak.