Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubeler / Vezne

Görevleri:

1) Banka ödemelerinin ayrıntı listesini hazırlamak, banka ve kasa ödemelerini gerçekleştirmek, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

2) Bankaya gönderilecek gönderme emirlerinin bankaya zimmetle teslimini sağlamak.

3) Banka ve kasa hesap hareketlerini takip etmek, günlük kontrolleri yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

4) Cari hesapta görünmeyen tahsilatların ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde cari hesaba aktarılmasını sağlamak.

5) Geçici ve kesin teminatların teslimini, takibini, iadesini yapmak ve ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

6) Emanet hesaplarına alma ve emanet hesaplarından çıkış yapma işlemlerini gerçekleştirmek.

7) Vezne ile ilgili diğer işleri yapmak.