Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilgi ve Belgeler

 

Jüri Üyeliği Bilgi Formu

Ödeme Belgesi Teslim Tutanağı

TKYS Uygulama Kılavuzu

HYS Ödeme Emri Hazırlama Kılavuzu

HYS Taşınır İşlemleri Kılavuzu

PEGİS Kullanıcı Kılavuzu

Risk Kayıt Formu Hazırlama Rehberi