Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Plan ve Raporlar / İç Kontrol Eylem Planı

 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Raporu ve Eylem Planı