Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Misyon

"Yerel ve küresel ölçekteki ar-ge ve inovasyon aklını insan merkezli bir yaklaşımla geleceğe taşımak."

 

Vizyon

"Endüstri 4.0 geleceğinin paydaşı olarak yenilikçi bir üniversite yaratmak."