Tıp Fakültesi

Politikamız

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kurumsallık adına

 • Modern, fonksiyonel, bağımsız, şeffaf, tanınırlığı olan ve atılımcı kurumsal yapı oluşturmayı,
 • Ürettiği tüm hizmetleri kalite güvencesi çerçevesinde gerçekleştirerek sürekli değerlendirmeyi ve geliştirmeyi,

Eğitim adına

 • En iyi hekim adaylarının ve hekimlerin tercihi olmayı,
 • Çağdaş eğitim programlarını sürekli geliştirerek uygulamayı,
 • Çağdaş eğitim koşullarını ve olanaklarını sağlamayı,
 • Öğrenci merkezli eğitim vermeyi,
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası uluslararası programlar ile uluslararası alanda tanınır ve tercih edilir olmayı,

Araştırma adına

 • Araştırma alt yapısını güçlendirmeyi ve olanaklarını artırmayı,
 • Araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı,
 • Araştırma kültürüne ve yeterliğine sahip hekimler yetiştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda söz sahibi olmayı,

Sağlık hizmeti adına

 • Sağlık hizmeti sunumunda toplumsal yararı öncelemeyi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi,
 • Hastalarına çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı,
 • Hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini artırmayı,

Aidiyet adına

 • Öğrencilerinin, çalışanlarının, mezunlarının ve emeklilerinin mensubu olmaktan gurur duyduğu ve ilişkisini sürdürdüğü bir kurum olmayı,

misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirecektir.