Veteriner Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Hanifi SELVİ

1985 Yılında Erzurum, Pazaryolu ilçesine bağlı Karakoç Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köy ilkokulunda bitirdikten sonra Devlet Parasız Yatılı sınavını kazanarak Ortaokulu İspir E.M.L. ortaokul kısmında, lise öğrenimini ise İstanbul Eyüp Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimine 2003-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümünde tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD’de “Esmer Sığırlarda Süt Verimine Etkili Çevre Faktörleri ile Fenotipik, Genetik ve Çevresel Yönelimler ve Bazı Genetik Parametrelerin Belirlenmesi” Konulu tez ile yüksek Lisansımı tamamlayarak doktora öğrenimine başladı. Doktorasını ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD’de “Mama İle Beslenen Siyah Alaca Buzağılarda Kekik Yağı (Origanum Onites) Kullanımının Buzağıların Gelişim Performansı Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi” konulu çalışma ile tamamladı. 2020 yılından beri Necmettin Erbakan Üniversitesi Veteriner fakültesinde Dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
 
E-posta: mselvi@erbakan.edu.tr