Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Geliştirme Birimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Birimi Üniversite kapsamında bilgi sistemlerinin gerektirdiği yeni bileşenlerin tespit edilerek ihtiyaçlar ile yazılım projelerinin düzeltmelerini, güncellemelerini ve analizini yapar.

Kurumun ihtiyacı olan yazılımların geliştirmesini ve kurum bünyesinde kullanılmasını sağlar.

Kurumda yürütülen yazılım projelerinin analizini yapılması, iş akışlarının çıkarılması, gerekli verileri toplanması ve raporlarının hazırlanmasını sağlar.

Kurum için gerekli yeni teknolojilerin takip edilmesi, araştırmalar yapılması ve bu doğrultuda yazılımların güncellenmesini sağlar.