Erasmus Koordinatörlüğü
25.09.2020

2020-2021 Erasmus Öğrenim-Staj Hareketliliği Asil Yedek Aday Listesi 29.09.2020

 

1. 2020-2021 Akademik Yılları Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede 24.08.2020 tarihinde yayınlanan Erasmus+ Başvuru ilanımızda da belirtilmiş olduğumuz değerlendirme ölçütleri kullanılmıştır.

2. Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, “feragat” dilekçelerini 28 Eylül - 02 Ekim 2020  tarihleri arasında Koordinatörlüğümüze iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

3. Seçildiği ilan edilen tüm yararlanıcılar “ADAY” statüsündedir. Adayların faaliyete katılımları, ancak Ulusal Ajans tarafından 2020 proje döneminde Üniversitemize tahsis edilecek hibenin kesinlik kazanmasını takiben mümkün olacaktır. Koordinatörlük, beklenen hibenin altında hibe alınması durumunda adayların açıklanan faaliyet süresinden daha az sürede katılımlarına ya da hiç katılmamalarına karar verebilir. Seçilen adaylar bir yarıyıl için hibe ile desteklenmek üzere seçilmişlerdir.

4. Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe: Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 

 

 

Başvuru sonuçlarına ilişkin imzalı öğrenim hareketliliği komisyon karar tutanağına erişmek için tıklayınız.

Başvuru sonuçlarına ilişkin imzalı “staj hareketliliği” komisyon karar tutanağına erişmek için tıklayınız