Erasmus Koordinatörlüğü
28.02.2022

UBESK KONSORSİYUMU 2019 – 2021 ERASMUS+ 2020 – 2022 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

                                                                                                                         
2019-1-TR01-KA103-072103
2020-1-TR01-KA103-088786
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU DUYURUSU
 
UBESK KONSORSİYUMU NEDİR?
2014- 2016 yılları arasında yürütülen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konsorsiyumunun (UBYO Konsorsiyum) devamı niteliğinde olan Uygulamalı Bilimler Eğitim ve Staj Konsorsiyumu (UBESK Konsorsiyum) Türkiye Ulusal Ajans tarafından akredite edilerek 2019 yılında kurulmuştur. Proje ortakları; Ahievran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Kırıkkkale Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi’dir.

Ulusal Tematik Hareketlilik Konsorsiyumu UBESK ile, Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Üniversitelerin yurt dışında staj eğitimine olan ihtiyacına cevap verilmesi istenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin 2-3 ay ile öğretim elemanların 4 gün süreyle uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden faydalandırılması; Yükseköğrenim kurumlarının uygulamalı bilimler fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıfta öğrencilerin teorik öğrenimlerini uluslararası piyasa ve sanayi deneyimi ile buluşturarak yerinde öğrenmenin teşvik edilmesi ile öğretim elemanlarının uygulamalı bilimler konusunda araştırmalar yapması ve ülkemizde Uygulamalı Bilimler literatüründe var olan boşluğu doldurma konusunda katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
UBESK Konsorsiyum faaliyetleriyle Uygulamalı Bilimler Eğitim Modelinin ülke genelinde tanıtılması ve ortak kurumlarının bu alanda birlikte çalışmaları sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, konsorsiyumun bölgesel etki alanını genişleterek Ülkemizde uygulamalı bilimler yüksekokulu ve fakülteleri ile “Uygulamalı Bilimler Platformu”nun (UBP) kurulmasına zemin hazırlanması hedeflenmektedir. Söz konusu Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu, 2011 AB Modernizasyon Gündeminde vurgulandığı gibi, Avrupa'nın Yükseköğretim sistemlerinin modernizasyona katkı sağlayan bir proje niteliğindedir. Ayrıca proje, Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi artırıcı unsurlar içermekte ve Türkiye'de bulunan yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet etmesini destekler niteliktedir.
 
 
   
 
ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru başlangıç tarihi 28 Şubat 2022
Son başvuru tarihi 28 Mart 2022
Kazananlar duyurusu 01 Nisan 2022
 
 
 
Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları
1) Uygulamalı Bilimler Eğitim modeli konusunda en az 2 gün boyunca eğitim alınması
2) Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde yönetici pozisyonunda akademik personel olunması
3) Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen “Eğitim Alma için Hareketlilik Anlaşması” belgesi olması (İş planını gösteren bu belge taraflarca imzalanmış olmalı ve gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.)
4) Seçilen katılımcı misafir olunan kurumda Üniversitemizin tanıtımını yapması ve Ülkemizde Uygulamalı Bilimler Eğitim modelinin tarihsel gelişimi ve uygulamaları hakkında sunum yapması gerekmektedir. Ayrıca faaliyet sonrası bir yıl içerisinde uygulamalı bilimler konusunda yayın (kitap bölümü, makale) ya da bilimsel toplantı faaliyeti kapsamında bildiri sunulması beklenmektedir.
ÖNEMLİ NOT: Söz konusu faaliyet 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Hibe verilecek azami gün sayısı ise yol dâhil 4 günü olarak sınırlandırılmıştır. Asil ve yedek liste en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır. Kontenjan sayısı 3’tür. Başvuran adayların puanlarının aynı olması durumunda çalışma yılı sayısına bakılacaktır. Kabul mektubu/davetiye mektubu/ön-şartlı kabul mektubu misafir edecek kurumun kurumsal adresinden gelecek teyit epostası geçici süre ile kabul edilecektir. Erasmus Eğitim Alma Personel Hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan personel için gerekli belgeler şunlardır: Hareketlilikten Önce; Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması (3 taraf imzalı, taranmış kopya yeterlidir), Kabul Mektubu (eposta ile resmi bir kurum adresinden iletilmesi yeterlidir). Hibe Sözleşmesi Ofisimizde ıslak imza ile düzenlenecektir). Hareketlilikten Sonra; Katılım Sertifikası, Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (pasaport giriş-çıkış sayfaları), AB Anketinin doldurulması (online).
2019– 2021 ve 2020-2022 UBESK Projelerine İlişkin Personel Seçim Kriterleri:
Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi Avrupa Birliği Komisyonu’nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen öncelikler dikkate alınarak yapılır.
Puanlandırma:
Taban Puan 60
Dil Puanı (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL
en az 70 puan olmalı)
+ (%20)
Yönetici kademesi Bölüm başkanı +8 puan,
Dekan yardımcısı +12 puan,
Dekan +15 puan.
Personel hareketliliğinden faydalanılmışsa - 10 puan her bir hareketlilik için
Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel +10
Engelli personel +10
 
 UBESK-Personel_Hareketlililiği_Başvuru_Formunu indirmek için tıklayınız.