Erasmus Koordinatörlüğü
19.05.2022

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ, OSMANGAZİ ve SELÇUK KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU SONUÇ LİSTESİ

 

1. Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede 28/02/2022 tarihinde yayınlanan Erasmus+ Başvuru ilanımızda da belirtmiş olduğumuz değerlendirme ölçütleri kullanılmıştır.Erasmus öğrenim hareketliliği için; bölümler baz alınarak sıralama yapılmıştır. Yedek adayların ilgili bölüm içindeki sıralaması göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve bölüm içinde bir başka adayın bulunmaması durumunda da yine bölüm bazında sıralama ile oluşturulan havuzdan yedek adayın belirlenmesine karar verilmiştir.

Erasmus staj hareketliliği sıralaması puan bazlı olmuştur.

2. Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan vazgeçen adaylar, “feragat” dilekçelerini 25/04/2022-29/04/2022 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüz mail adresine ([email protected]) iletmeleri halinde, gelecek Erasmus seçimlerinde -10 puan uygulamasından muaf olacaklardır. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

3. Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe: Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere ilanımızda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 250 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. 

4.Asil adaylar 22.05.2022 tarihine kadar kabul mektuplarını Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta yoluyla ([email protected]) göndermeleri gerekmektedir. Yedek adayların kabul mektupları 22/05.2022 tarihinden sonra Erasmus Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 22.05.2022 tarihinden önce yedek adayların kabul mektupları kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru sonuçlarına ilişkin  öğrenim hareketliliği sonuç listesi için tıklayınız.
Başvuru sonuçlarına ilişkin imzalı “staj hareketliliği” sonuç listesi için tıklayınız