Erasmus Koordinatörlüğü

Konsorsiyumlar

UNIKOP

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde KOP Bölgesi’ndeki 6 üniversite ve 4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 10 ortaklı bir konsorsiyumdur. Konsorsiyumun ortakları Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi’dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim öğrencileri ve ortakların personelleri yararlanabilecektir. Öğrenci hareketliliği süresi 2 veya 3 aydır. Staj Konsorsiyumu faaliyetine katılmak isteyen her öğrenci kendi kurumuna başvuruda bulunacaktır.

UBESK

Ulusal Tematik Hareketlilik Konsorsiyumu UBESK ile, Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Üniversitelerin yurt dışında staj eğitimine olan ihtiyacına cevap verilmesi istenmektedir. Son yıllarda Ülkemizde Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Yüksekokullar, Fakülteler ve Üniversitelerin kurulması ve öğrenci staj başvuruların genel olarak artması değerlendirildiğinde, sunulan projenin bölge insanına ve üniversiteler arası işbirliğine olan etkisinin arttırılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin 2-3 ay ile öğretim elemanların 5 gün süreyle uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden faydalandırılması; Yükseköğrenim kurumlarının uygulamalı bilimler fakülteleri ve yüksekokullarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıfta öğrencilerin teorik öğrenimlerini uluslararası piyasa ve sanayi deneyimi ile buluşturarak yerinde öğrenmenin teşvik edilmesi ile öğretim elemanlarının uygulamalı bilimler konusunda araştırmalar yapması ve ülkemizde Uygulamalı Bilimler literatüründe var olan boşluğu doldurma konusunda katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU

2020 proje döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından “Osmangazi Staj Konsorsiyumu” adı altında Türkiye Ulusal Ajansı’na başvurusu yapılan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ortağı olduğu proje, öğrencilere yurt dışında staj imkânı sunmak ve üniversite personelinin yurt dışında ders verme/eğitim alma deneyimi kazanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. 2020 döneminin proje bitiş tarihi Mayıs 2022’dir. Konsorsiyumun hedefleri arasında kuruluşların ihtiyaç duyduğu öğrenci profiline uygun öğrencileri seçerek, staj yapmalarını sağlamak ve karşılıklı fayda sağlamak, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve kuruluşlarla işbirliği kurmak, yurt dışında stajını tamamlamış nitelikli ve alanında uzman öğrencileri yetiştirmek, konsorsiyum ortakları arasında güçlü işbirliği oluşturmak.