TR | EN

Başvuru Koşulları

 

- Necmettin Erbakan Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.

- Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar bölüm koordinatörlerinden öğrenilebilir.

- Bütün adayların başvuruları, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından erasmus.erbakan.edu.tr adresinde yayınlanan “Necmettin Erbakan Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.

- Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.

- Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus programından yararlanmış ve hibesiz olarak tekrar yararlanmak isteyenler başvuru yapabilmektedir.

- Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

- Başvuran bütün adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir. 

- İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebileceklerdir. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.

- Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak tüm Erasmus dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B1 seviyesinde yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php).

- Erasmus Dil Sınavı yazılı sınav  olup her dönem belirtilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.

- Hibenin tüm öğrenci ve personele yetmemesi durumunda Yedek Listedeki öğrenci veya personel Sıfır Hibeli (Hibesiz, Non-Grant) olarak da programdan yararlanabilir.

- İsteyen öğrenciler bir yarıyılı hibeli diğer yarıyılı hibesiz olarak programdan yararlanabilir. 


- Daha önce Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler hibeli/hibesiz olarak tekrar bu programlardan yararlanabilirler.

- Detaylı bilgi Erasmus bölüm koordinatöründen veya Erasmus Koordinatörlüğünden alınabilir.

- Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.

- Başvurular ücretsizdir.

- Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

- Erasmus Öğrenim Hareketliliği akademik yılları başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar her sene güncellenmekte olup; genel olarak ;

 

  •  Akademik Başarı Düzeyi                      : % 50
  •  Dil Seviyesi                                             : % 50


- Daha önce Erasmus Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmış öğrenciler tekrar Öğrenim hareketliliği hibesi alabilir yada hibesiz olarak yararlanabilir.

- Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.