TR | EN

Öğrenci Rehberi

Staj yeri belli olan öğrencinin staj yapacağı kurum/işletmeden alıp Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmesi gereken belgeler:

 • Niyet Beyanı (Letter of Intent): Staj yapılacak kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü ve tarihli olacaktır. Niyet Beyanı bir örnek olup staj yapılacak kurum tarafından gerekli değişiklik yapılabilir.
 • Kabul Yazısı (Confirmation Letter) : Niyet Beyanına ek olarak alınabilir. Bazı konsolosluklar vize işlemi sırasında bu belgenin olmasını istemektedirler.
 • Detaylı Staj Programı (Detailed Internship Program): Stajınız süresince yapacağınız çalışma programını kapsamaktadır.

Detaylı Staj Programın içeriği;

 • Knowledge, skills and competence to be acquired: Elde edilecek bilgi, beceri ve yeterlilikler neler olacaktır.
 • Detailed programme of the training period: Staj süresi detaylı programı nedir.
 • Tasks of the trainee: Stajerin görevi ne olacaktır.
 • Monitoring and evaluation plan: Staj süresince stajın izlenmesi, değerlendirilmesi nasıl/kim tarafından yapılacaktır.

Online Başvuru Formu: Staj yeri belli olduktan sonra doldurulacaktır. Doldurulmuş form erasmus@konya.edu.tr  adresine gönderilecektir.

Staj işlemleri başladıktan sonra yapılması gereken işlemler ve Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gereken belgeler:

 • Güncel Transkript
 • Zorunlu stajı olan öğrencilerin kendi bölümlerinden alacakları yazı
 • Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin Enstitü Onay Yazısı (Erasmus+ Koordinatörlüğü Biriminden alınan yazı Öğrencinin kendi bölümüne verilmekte, bölüm tarafından yazı ilgili Enstitüye gönderilmektedir)
 • Vakıfbank Nalçacı şubesinde açılmış Avro hesap numarası (IBAN kodu ile birlikte)
 • Seyahat-Sağlık Sigortası Fotokopisi-İngilizce (taranmış olarak erasmus@konya.edu.tr adresine de gönderilebilir)
 • Kişisel Sorumluluk Sigortası (Civil Liability Insurance)
 • Kaza Sigortası (Accidence Insurance)
 • Vize aldıktan sonra vize sayfasının fotokopisi
 • Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrencilerin seyahat ve vize bedeli faturası (MYO öğrencilerinin faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda hibe miktarına ilaveten seyahat ve vize bedelinin % 75’i ödenir).

Anlaşmalar:

Erasmus+ Öğrenci Yerleştirme (Staj) Hareketliliği Sözleşmesi: Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır. Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanır. Staj yapılacak işletme, süre ve hibe miktarı vs. gibi konulara ait bilgi içerir.

 • Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality Commitment): Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenme kazanımları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Üç nüsha hazırlanarak gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır. Erasmus+ Koordinatörlüğü ya da Fakülte/Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanır.


Stajın sonunda staj yapılan kurumdan alınması gereken belgeler:

 • Katılım Sertifikası (Certificate of Attandence) : Katılım Sertifikası bir örnek olup staj yapılan kurum tarafından istenilen değişiklik yapılabilir, kurum isterse kendi sertifikasını da kullanabilir. Staj yapılan kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü olması gerekir.
 • Staj Değerlendirme Formu (Student Evaluation Form) : Staj yapılan kurumda supervisor/mentor tarafından doldurulması gereken bir formdur. Supervisor/mentor tarafından Erasmus+ Koordinatörlüğü erasmus@konya.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Stajdan döndükten sonra doldurulması ve teslim edilmesi gereken belgeler:

 • Nihai Rapor Formu : erasmus@konya.edu.tr adresine gönderilecek.
 • Öğrenci Raporu : Staj deneyimlerinizi, yaptığınız çalışmaları, sosyal faaliyetlerinizi, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı kısaca istediğiniz her şeyi paylaşacağınız, kompozisyon şeklinde hazırlanmış bir yazı olacak ve erasmus@konya.edu.tr adresine gönderilecek.
 • Pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfalarının fotokopisi
 • Staj yerinde ve/veya dışarda, sosyal etkinliklerde çekilmiş birkaç fotoğraf. erasmus@konya.edu.tr adresine gönderilecektir.
 • Zorunlu Stajı olan ve yurt dışında yaptıkları stajı saydırmak isteyen öğrencilerin bölümden alacakları tanınma yazısı.