TR | EN

Sigorta işlemleri

SİGORTA

Yurtdışında Erasmus staj faaliyeti gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sigortaların yaptırılması gerekmektedir.

Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)

Yükseköğretim kurumu, öğrenciye, sağlık sigortası yaptırması gerektiğini bildirmekle yükümlüdür. Bazı Konsolosluklar vize başvurusu sırasında Seyahat-Sağlık Sigortası istemektedir. Vize başvurusu yapmadan önce bu sigortayı staj dönemini kapsayacak şekilde ve en az 30.000,00 Avro teminatlı olarak yaptırınız. Mesuliyet

Sigortası Teminatı (Liability Insurance Coverage)

Öğrenci tarafından iş yerine verilebilecek zararlara yönelik sigorta teminatı

Yükseköğretim kurumu öğrencinin mesuliyet sigortası yaptırdığından emin olmakla yükümlüdür. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) bu sigortanın staj yapılacak işletme (host enterprise) tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisini içermektedir. Söz konusu sigortanın gidilen ülkenin ulusal mevzuatları gereği işletme tarafından yaptırılması zorunluluğu bulunmuyorsa, sigortayı iş yerinin yaptırması dayatılamaz. Staj yapılacak işletme tarafından Mesuliyet Sigortası sağlanmıyorsa, öğrenci sigortayı yaptıracaktır.

Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage)

Öğrencinin iş yerinde uğrayabileceği kazalara yönelik sigorta teminatı

Yükseköğretim kurumu öğrencinin kaza sigortası yaptırdığından emin olmakla yükümlüdür. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) bu sigortanın staj yapılacak işletme (host enterprise) tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisini içermektedir. Söz konusu sigortanın gidilen ülkenin ulusal mevzuatları gereği işletme tarafından yaptırılması zorunluluğu bulunmuyorsa, sigortayı iş yerinin yaptırması dayatılamaz. Staj yapılacak işletme tarafından Kaza Sigortası sağlanmıyorsa, öğrenci sigortayı yaptıracaktır.

*** Liability Insurance / Accident Insurance: Öğrenciler gidecekleri ülkede bu sigortaları nerede yaptırabileceklerini kendileri araştırabilecekleri gibi aşağıda verilmiş adresten de yaptırabilirler. Aonstudentinsurance adresinden yapacağınız sigortada “Sağlık Sigortası”nı kapsam dışında bırakınız. Seyahat-Sağlık Sigortasını ayrıca Türkiye’de herhangi bir sigorta acentasında yaptırmanız mümkün.