TR | EN

Personel Hareketliliği

 

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

 1. Ders Verme Hareketliği
 2. Eğitim Alma Hareketliği

 

 1. Erasmus Ders Verme Hareketliliği:

Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyeti Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 gün en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesidir.

 1. Erasmus Des Alma Hareketliliği:

EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik veya idari bir personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya herhangi bir işletmede eğitim almasına imkan sağlamaktadır.

 

Ders verme hareketliliğinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.


 Gitmeden önce;

 • Ders verme hareketliliği için bölümler arası ikili anlaşma olmalıdır.
 • Bilgi formu 
 • Davetiye mektubu En az iki günlük bir faaliyeti kapsamalıdır ve orijinali teslim edilmelidir.
 • Başvuru Formu. Orjinali Teslim Edilmelidir.
 • Görevlendirme. Faaliyet günlerinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsamalıdır.
 • Uçak bileti ve faturası teslim edilmelidir. Fatura seyahat acentesi kaşeli olmalıdır.
 • Hibe Sözleşmesi. Belgeler teslim edildikten sonra Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanıp imzalatılacaktır.
 • Banka Hesap Bilgileri Formu: Vakıfbank Nalçacı şubesinden Avro hesabının açılması zorunludur. 
   

Döndükten sonra:

 • Orjinal Katılım sertifikası ve Türkçe Çevirisi. Tarafımdan çevirisi yapılmıştır yazılarak imzalanmalıdır.
 • Uçak biniş kartları. Orijinali teslim edilmelidir.
 • Nihai rapor formu sizin tarafınızdan doldurulup,  ofisimize teslim edilmelidir.
 • Ev sahibi kurum ile imzalanmış Personel Hareketlilik Sözleşmesi
 • Rektörlük Oluru
 • Pasaport Fotokopisi (Kimlik Bilgileri Kısmı, Giriş ve Çıkışı Gösteren Sayfalar)

 

Not: Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması gerekmektedir. Belgelerin orijinallerinin teslim edilmesi gerekmektedir

Uçak bileti programdan bir gün önce, dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Verilecek hibe miktarı da buna göre en fazla 4 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir.

Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, ev sahibi üniversite ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.

Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80' i hesabınıza aktarılacaktır.
 

Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında hibenin kalan %20' lik miktarı hesabınıza yatırılacaktır.

 

Eğitim Alma hareketliliğinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.


 Gitmeden önce ;

 • Bilgi formu 
 • Davetiye mektubu En az iki günlük en fazla duyuruda belirtildiği kadar bir faaliyeti kapsamalıdır ve orijinali teslim edilmelidir.
 • Başvuru Formu. Orjinali Teslim Edilmelidir.
 • Görevlendirme. Faaliyet günlerinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsamalıdır.
 • Uçak bileti ve faturası teslim edilmelidir. Fatura seyahat acentesi kaşeli olmalıdır.
 • Hibe Sözleşmesi. Belgeler teslim edildikten sonra Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanıp imzalatılacaktır.
 • Banka Hesap Bilgileri Formu: Vakıfbank Nalçacı şubesinden Avro hesabının açılması zorunludur.   

 

Dönükten sonra:

 • Katılım sertifikası. Orijinali teslim edilmelidir.
 • Uçak biniş kartları. Orijinali teslim edilmelidir.
 • Nihai rapor formu sizin tarafınızdan doldurulup  ofisimize teslim edilmelidir.
 • Ev sahibi kurum ile imzalanmış Personel Hareketlilik Sözleşmesi
 • Rektörlük Oluru
 • Pasaport Fotokopisi (Kimlik Bilgileri Kısmı, Giriş ve Çıkışı Gösteren Sayfalar)


    
Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması ve beş iş gününü içermesi gerekmektedir. Belgelerin orijinallerinin teslim edilmesi gerekmektedir

Uçak bileti programdan bir gün önce, dönerken de bir gün sonra tarihli olmalıdır. Verilecek hibe miktarı da buna göre en fazla 4 günlük olacaktır. Bundan daha fazlası mümkün olmadığından bu tarihlere dikkat edilmelidir.

Öğretim programınızın gitmeden önce netleşmesi, ev sahibi üniversite ve bizim birimimiz tarafından imzalanması gerekmektedir.

Gitmeden önce; evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80' i hesabınıza aktarılacaktır.
 

Döndükten sonra ise; dönüş belgeleri tamamlandığında hibenin kalan %20' lik miktarı hesabınıza yatırılacaktır.
 

Hibe miktarları:

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibe rakamları:

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

Grup A

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

Grup B

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

Grup C

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Roman

119

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 – 499 KM arası 180
500 – 1999 KM arası 275
2000 – 2999 KM arası 360
3000 – 3999 KM arası 530
4000 – 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm