Erasmus Koordinatörlüğü

Dökümanlar ve Formlar

Aşama İstenile Belgeler

İlk Başvuru
 
Öğrenci  Öğrenim Hareketliliği  Başvuru Formu Transkript(İngilizce ve Türkçe) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Varsa)
Gitmeden Önce
Öğrenim Anlaşması  Formu(Learning Agreement)
[ 3 Nüsha]
 
Kabul Yazısı Gidiş Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
Bilgi Formu Vakıfbank Euro Hesabı Dekont Fotokopisi Sağlık Sigortası (İngilizce ve Türkçe)

Hibe Sözleşmesi
 
Pasaport Fotokopisi  
[2 Nüsha] Dil Sertifikası(İngilizce+Türkçe) Vize Fotokopisi
Öğrenci Taahhütname   OLS 1.Sınav

KONTROL LİSTESİ
 
Gittikten Sonra Varış Belgesi  During the Mobility  

(Certificate of Arrival)
 
(Herhangi bir değişiklik olursa) OLS Kurs

Pasaport Giriş ve Çıkış Tarihleri 
 
Transkript Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)
 ( e-devletten alınabilir.) (Orijinal ıslak imzalı hali) ve Türkçe Çevirisi
LA ve Ders Değişikliği Formu (varsa) Varış Belgesi Dönüş Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
(Orijinal ıslak imzalı hali) (Orijinal ıslak imzalı hali) OLS 2. Sınav 
    Nihai RaporuPersonel Ders Verme Hareketliliği

Staff Mobility for Teaching / Mobility Agreement 

Bilgi Formu indir

Banka Hesap Bilgileri Formu indir

Davetiye / Katılım Sertifikası Örneği indir

Ders Verme Hareketliliği indir 
kontrol listesi

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Staff Mobility for training / Mobility Agreement

Bilgi Formu indir

Banka Hesap Bilgileri Formu indir

Eğitim Alma Hareketliliği kontrol listesi

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

 

Staj Hareketliliği İş Akışı

Davet Mektubu Örneği

Learning Agreement for Traineeship

Learning Agreement for Traineeship Doldurma Kılavuzu

Isced Kodlari

Bölüm İzin Dilekçesi (Zorunlu Staj)

Bölüm İzin Dilekçesi (Zorunlu Olmayan Staj)

Dönen Öğrenci Bölüm İzin Dilekçesi (Zorunlu Staj)

Dönen Öğrenci Bölüm İzin Dilekçesi (Zorunlu Olmayan Staj)

Hesap Cüzdanı Dilekçesi

Staj Hibe Sözleşmesi 

Öğrenci Beyannamesi 

Euopass Formatında CV İngilzce

Europass Formatında CV Türkçe 

Ön Mektup / Motivation Letter Hazırlama

Staj Sektör Kodları

 

Öğrenim Hareketliliği İş Akışı indir.

Öğrenim Antlaşması - Ders Değişim Formu ( Learning Agreement)  indir.

Subject area, Code

Gidiş Bölüm İzin Dilekçesi indir.

Giden Öğrencinin Ders Değişikliği İzin Dilekçesi indir.

Örnek Not Dönüşüm Çizelgesi indir.

Dönen Öğrenci Bölüm Onay Dilekçesi indir.

Hibe Sözleşmesi indir.

Hesap Cüzdanı Dilekçesi indir.

Öğrenci Beyannamesi indir.

Taahhütname indir.

Vazgeçme Dilekçesi  indir.

Hibe miktarları için tıklayınız

Öğrencilerinin Tamamlaması Gereken Belgeler!