Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu 19.03.2014 tarihinde kurulmuştur.

Meslek Yüksekokulumuzun amacı, kamu kuruluşlarının, özellikle Adalet Bakanlığının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda temel hukuk bilgisine sahip, hukukun üstünlüğü ilkesini prensip edinen, kanun ve yönetmeliklere hakim, kendini geliştiren bireylerin ihtiyaç duyulan alanlarda yer alması temel hedeflerimizdir.

Mesleki bir yükseköğretim kurumu olan yüksekokulumuzda halen üç programda Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Meslek Bilgileri gruplarında çeşitli dersler Önlisans düzeyinde verilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda kadrolu 2 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan alanlarda Üniversitemiz diğer birimlerinden, Adalet Bakanlığı mensuplarından ve  diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilmiş kişiler de ders verebilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenime giriş sınavları sonucunda ilgili öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Mezunlarımıza, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinin (1) bendinde belirtilen ön lisans diploması verilir.

Mezunlarımız, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimini tamamlama imkânına da sahiptirler.

Meslek Yüksekokulumuz mezunları hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel kesim tarafından mezun oldukları programa göre yazı işleri müdürü, icra müdürü, kâtip,  (zabıt kâtibi, avukat kâtibi, noter kâtibi, icra memuru), hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.