Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

Misyon - Vizyon

Misyon

Hak ve özgürlüklere duyarlılığı olan, evrensel hukuk normlarını temel alarak toplumsal farklılıkları ve değerleri gözeten adalet referanslı fertler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Hukuk ve adalet konusunda toplumun gereksinimlerini karşılamak, bu bağlamda bilimsel çalışmalarda bulunmak ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.