Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Programı

Adalet Programı 18.05.2017 tarihinde açılmıştır.  Adalet Programına 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alımı yapılmıştır.

Adalet Programı, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu temel hukuk bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Adalet Programının amacı; hukuk ve adalet hizmetleri sektöründe yer alan adli ve idari yargı organları başta olmak üzere çeşitli mahkemelere, icra dairelerine, Adalet Bakanlığı ile diğer sektör işverenlerine ihtiyaç duydukları kaliteli ara elemanları yetiştirmektir. 

Adalet Programının çalışma alanı adalet hizmetleridir.

Adalet Programından mezun olan öğrenciler Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü  ve cezaevi müdürü olarak görev yapabilirler. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe, çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşların hukuk  servislerinde de mezunlar istihdam olanağı bulabilmektedirler. Mezunlarımız, dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültelerine kayıt hakkı kazanabilirler.