Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı 27.03.2019 tarihinde açılmıştır. Programa 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alımı yapılmıştır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı, ceza ve infaz kurumlarının, çocuk eğitim evlerinin, denetimli serbestlik müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programının amacı; ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol oynayan, denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alacak olan meslek elemanlarının bilgi ve beceri düzeylerini artırmaktır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programının çalışma alanı adalet ve güvenlik hizmetleridir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Memuru” olarak istihdam edilebilmektedir.