Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı 15.01.2020 tarihinde açılmıştır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı, kamu ve özel sektör hukuk birimleri ile avukatlık bürolarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hukuksal terimleri bilen, büro içinde ve dışında haberleşme organizasyonlarını sağlayan, sunum yapabilen, ofis programlarını kullanarak yazışmaları yapan, dosyalama ve arşivleme yapmayı bilen, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, Türkçeyi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, dava hizmetlerini izleyebilen, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yükseköğretim programıdır.