Ereğli Ziraat Fakültesi
22.02.2021

Fakültemizde Organik Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Fakültemiz tarafından düzenlenen ‘Organik Tarımda Nereye Geldik Çalıştayı’ online olarak gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çetin Palta’nın yaptığı çalıştayın 1. Oturumunun açılış programında konuşan Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, Ereğli ilçesinin organik tarım potansiyelini harekete geçirecek çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ise yaptığı açılış konuşmasında, toplum olarak doğa ile barışık bir şekilde yaşandığı takdirde organik tarım çalışmalarının hız kazanacağını belirterek, Ereğli Ziraat Fakültesi’nin ilçedeki organik tarım faaliyetlerin geliştirilmesinde öncü olacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Başak Egesel ‘yaşamak için beslenmek, beslenmek için TARIM’ sloganının önemine vurgu yaparak gıda üretiminde ve gıda güvenliğinde bütüncül yaklaşım içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Gülay Beşirli ise yaptığı konuşmada, organik tarımda girdilerin önemine dikkat çekerek, özellikle tohum seçimi, hastalık- zararlı kontrolü ve bitki besleme konularında önemli bilgiler verdi. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Sekreteri Ziraat Yüksek Mühendisi Özge Çiçekli konuşmasında, organik ürünlerin pazarlanmasında yaptıkları çalışmaları anlattı.
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz’ın yaptığı çalıştayın 2. Oturumunda CTR Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. Ürün Belgelendirme Müdürü Ziraat Yük. Müh. Dilek Elivar Organik Ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyonu konusunda, Organik tarım üzerine eğitim çalışmaları olan ve bu kapsamda üretim yapan Nardane Kuşçu ise organik uygulamalardaki deneyimlerini paylaştı. Son olarak organik tarımda Ar-Ge çalışmaları hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Ayşen Alay Vural ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz ‘Ar-Ge’de neredeyiz?’ başlığı altında önemli bilgiler verdiler. Prof. Dr. Yanmaz, konuşmasında Ar-Ge çalışmalarında kurumların ve bu alanda çalışanların birlikte hareket etmesinin gerektiğini, kurumsal hafızanın oluşması halinde daha hızlı yol alınabileceğini, aksi takdirde benzer çalışmaların yapılarak ilerleme kaydedilemeyeceğini vurguladı. Çalıştay, soru, öneri ve değerlendirmelerle sona erdi.