Tez Çalışması Orijinallik Raporu Esasları ve Tur

1. TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASI UYGULAMA ESASLARI

2.  Turnitin İntihal Engelleme Programı (https://www.turnitin.com)