YAYINLARIMIZ
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2