Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular için Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.


2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Görüntüle

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

Görüntüle

 

5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Görüntüle

 

Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Görüntüle

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

Görüntüle

 

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No:1)

 

Görüntüle

 

Bilgi ve Belgeye Erişim Güncellenmiş Ücret Tarifesi

 

Görüntüle

 

Genelge

 

Görüntüle

 

 

Bilgi Edinme Başvurusu Formları

Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler

NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir. Birimlerin e-posta adresleri için tıklayınız.

Posta ile Yapılacak Başvuru Adresi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat:25

Posta Kodu:42060 Selçuklu / KONYA

Faks ile Yapılacak Başvuru Adresi

Faks: 0 332 235 61 01

Telefon: 0 332 221 0 515 - 516 - 517 - 518 - 519