Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sık Sorulan Sorular

1- Ders Geçme notu kaçtır?

Geçme notu, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans için en az 70, Doktora programı için en az 75 dir.

2- ALES sonucu kaç yıl geçerlidir?

ALES sonucu 5 yıl geçerlidir.

3- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunları Yüksek Lisans yapabilirler mi?

Evet yapabilirsiniz.

4- Askerlik işlemleri için gerekli bilgilere nasıl ulaşırım?

Yönergeler Kısmından Askerlik Yönergesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tecil Durumunuzu Enstitü Otomasyonundan takip edebilirsiniz.

5 -Askerlik nedeni ile kayıt dondurma şansım var mıdır?

Askerlik erkek öğrenciler için yeterli bir kayıt dondurma mazeretidir. Askerlik süresince kaydınız enstitüye dilekçe vermeniz halinde dondurulabilir.

6- Diplomamı nasıl alabilirim?

Hazırlanan diploma belgeleri  https://www.konya.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu web sayfasında duyurular kısmında yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan diplomaları Enstitü öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

7- Hazır formlara nasıl ulaşırım?

Enstitü Web Sayfasında bulunan Belge Havuzu Sekmesinden ulaşabilirsiniz.

8- Kesin Kayıt Yaptırmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Enstitümüz ana sayfası duyurular bölümünde Yüksek lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans için kesin kayıtta gerekli olan belgeler başvuru dönemlerinde açıklanmaktadır.

9- Lisansüstü öğrencileri her dönem kayıt yenilemek zorunda mıdır?

Lisansüstü öğrencileri her dönem kayıt yenilemek zorundadır. Tez aşamasında olsa dahi her dönem kaydını yenilemek zorundadır.

10- Lisansüstü programlara başvuru tarihleri ve başvuru koşulları ne zaman duyurulur?

Lisansüstü programlara (Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) başvuru tarihleri Haziran-Temmuz-Ağustos ayları içerisinde internet sayfamızdan duyurulur.

11- Lisansüstü programlarda sınav ve değerlendirme nasıl yapılır?

Lisansüstü programlarda yarıyıl içinde her dersten Final ve Bütünleme sınavı yapılır.

12- Lisansüstü programlarında devam mecburiyeti nedir?

Lisansüstü programlarda derslere devam mecburidir ve öğrencinin yarıyıl sonu sınavına giriş hakkını elde edebilmesi için yarıyıl boyunca dersin % 70 ini takip etmiş olması gerekir.

13- Öğrenci Belgesi ne zaman alabilirim?

Öğrenci kimliği ibraz edilmek suretiyle mesai saatleri içerisinde veya E-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

14- Tez Yazım Kılavuzuna nasıl ulaşırım?

Enstitü Yönergeler Sayfasından Ulaşabilirsiniz.

 15- Tezsiz Yüksek Lisans süresi ne kadardır?

Tezsiz Yüksek Lisans programının azami 3 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Bu süreyi aşanların enstitü ile ilişikleri kesilmektedir

16- Yurtdışından gelen öğrenciler için ALES sınavlarına girmek gerekli midir?

Lisans Mezuniyeti yurtdışı olan öğrencilerin ALES sınavına girme zorunluluğu yoktur. Lisans programını Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin Yüksek Lisans için ALES'e girmiş olma şartı aranmaktadır. Puanın sınırlaması yoktur.

17- Yüksek Lisans kaydını dondurduktan sonra kaydımı sildirmek istersem harç ve kayıt ücretlerinin belli bir oranı geri alınabilir mi?

Hayır alınamaz.

18- Yüksek Lisansı bitirip ara vermeden doktoraya başvuran öğrenciler için Yüksek Lisanstaki ALES puanı geçerli midir?

Yüksek Lisanstan sonra ara vermeden Doktora başvurusu yaparsa Yüksek Lisansta kullandığı ALES geçerlidir.

19- Tezli Yüksek Lisans programını bitirme süresi ne kadardır?

Yüksek lisans programını bitirme süresi iki yıldan az olamaz. Tezli Yüksek Lisans programlarının normal eğitim süresi 4 yarıyıldır. Öğrenciler 4 yarıyıl sonunda azami 2 yarıyıl daha öğrenim harcı ödeyerek eğitimlerine devam ederler. Tezli Yüksek Lisans ders dönemini (dersler ve seminer) 4 yarıyılda bitiremeyen, ders ve tez dönemlerini 6 yarıyılda bitiremeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

20-Dersleri tamamladım, seminer ve tez önerisini verdim. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına ne zaman girebilirim?

Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarıyıldan daha az olamaz.

21-Doktora programının süresi ne kadardır?

Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıldır. 8 yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler öğrenim harcı ödeyerek 4 yarıyıl daha eğitimlerine devam ederler. Bu süre sonunda eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldan az ve tez hazırlama süresi de üç yarıyıldan az olamaz. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

22-Tez İzleme Komitesi(Tik) ne zaman toplanır ve kaç tane verilmelidir?

 Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, her tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Öğrenci tez savunma sınavına başvuru yapabilmek için en az üç başarılı Tez İzleme Komitesi Raporu sunmak zorundadır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

23-Dersleri tamamladım, seminer ve tez önerisi ve TİK'leri verdim. Doktora tez savunma sınavına ne zaman girebilirim?

 Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavına son TİK raporunun enstitüye tesliminden en az bir ay sonra enstitü yönetim kurulu tarafından savunma tarihi verilir. Öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir.

24- Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Nasıl Geçerim?

Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının % 50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır.

25- Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılmakta ve Enstitü Hangi Belgeleri istemektedir?

İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin şartlarına uygunluğu da dikkate alınarak anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilirler. (2) Yatay geçiş müracaatı, her yarıyıl enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde yapılır. (3) Yatay geçiş başvuruları, anabilim/bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. (4) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç olmak üzere yatay geçiş talebinde bulunabilirler. Öğrencilerin Enstitü Belgeleri kısmından yatay geçiş başvuru dilekçesi ve eklerini dönem başlamadan en az 1 ay önce enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

26- Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarını ne zaman öğrenebilirim?

Enstitü Yönetim Kurulu haftada bir gün Perşembe günleri toplanmakta, Perşembe günü yazılmakta ve Cuma/pazartesi günü Enstitü Otomasyonuna işlenmektedir. Yönetim kurulu kararlarını enstitü otomasyon sisteminden takip edebilirsiniz.

27- Ders Dönemi; Ders döneminden sonra seminer ve tez önerisi vermek için veya tez savunma ve proje savunma sınavları için herhangi bir süre sınırı var mıdır?

Yönetmeliğe göre lisansüstü eğitim süreleri sınırlandırılmıştır. Ders ve seminer dönemi normal süre 2 yarıyıl, azami süre 4 yarıyıldır. Tez dönemi süresi iki yarıyıldır.

28- Enstitü Öğrenci Kabulü ve programlarınızı nerden bulabilirim?

Lisansüstü programlara (Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) başvuru tarihleri ve ilanımız Haziran-Temmuz-Ağustos ayı içerisinde internet sayfamızdan duyurulur. Programlar ve kabul koşullarına Enstitü Sayfamızdan Enstitü menüsünden ulaşabilirsiniz.

29-Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olup(06.02.2013'den sonra kayıt yaptıranlar) doktora programına başvuru yapabilir miyim?

Hayır, Doktora Programına Tezli Yüksek Lisans öğrencileri başvuru yapabilir.

30-Yüksek Lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?
Programlara başvuru koşulları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından
Belirlenmektedir. Bazı birimler başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

31-YDS Yabancı Dil puanının geçerlilik süresi kaç yıldır?

YDS Yabancı dil sınavından alınan puanının geçerlik süresi 5 yıldır.

32-Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi?

Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.

33-Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?

Öğrenciler her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır.

34-İkinci danışman seçebilir miyim?

Tez çalışmasının niteliği itibariyle birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın olurunu alarak anabilim dalı başkanlığına dilekçeyle başvurur. ABD başkanlığının önerisiyle ikinci tez danışmanı atanabilir.

35-Danışman hocamı değiştirmek istiyorum? Ne yapmam gerekli?

Danışman hocasını değiştirmek isteyen öğrenci danışman değişikliği formu”nu doldurup onaylattıktan sonra ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulu onayı ile değişiklik yapılabilir.
 

36-Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alınabilir mi?
Danışmanın yazılı teklifi ABD başkanlığının önerisi ve EYK'nun onayı ile diğer Yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de iki dersi geçmemek üzere seçim yapılabilir.
37-Daha önce herhangi bir yüksek lisans programından almış olduğum dersleri nasıl kredi yükünden düşürtebilirim? 

Bu dersleri kredi yükünden düşürtmek için yarıyılın ilk haftasında, anabilim dalınıza müracaatta bulunulması gerekmektedir. Kayıtlı olduğunuz anabilim dalı, durumu üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirecek ve son karar Enstitü Yönetim Kurulu’nca verilecektir.
38-Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım?

Evet.
39-Başarısız olduğum dersi ne zaman alabilirim?

Güz yarıyılında başarısız olunan ders takip eden güz yarıyılında, bahar yarıyılında başarısız olunan ders takip eden bahar yarıyılında alınmak zorundadır.

40-Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim? Ne zamana kadar ve nasıl başvuruda bulunmalıyım?
Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan
Tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini anabilim dalı başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulu'nda görüşülerek kesinleşir.

41-Mazeretimden dolayı sınava giremedim. Ne yapabilirim?

Mazeretleri nedeniyle sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına müracaat ederler. Mazeret sınavları sadece ara sınavlar için yapılır. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde mazeret sınavı yapılır.

42-Seminer ödevimi ne zaman teslim etmeliyim?

Lisansüstü öğrencisi seminer ödevini akademik takvim çerçevesinde aldıkları ders dönemi sonunda teslim etmek zorundadır.

43-Seminer dersini farklı bir programdan seçebilir miyim?

Hayır. Tüm Öğrenciler kendi programlarında açılan seminer dersini almak
zorundadırlar.
44-Uzmanlık alan dersini en fazla kaç dönem alabilirim?

Öğrenci mezun olana kadar her dönem uzmanlık alan dersi almak zorundadır.
45-Uzmanlık alan dersi, ders kredisinden sayılır mı?

Ders yükü kredisine dâhil edilmez.

46-Tez aşamasına ne zaman geçebilirim?

Ders kredi yükünü başarı ile tamamlayan ve seminerini teslim eden öğrenci tez aşamasına geçer.
47-Tez konusunu nasıl belirleyeceğim?

Ders yükünü tamamlayan ve seminerini teslim eden Yüksek Lisans öğrencisi en geç 1 ay içerisinde  “tez konusu belirleme formu”nu ve “tez proje formu”nu ilgili birime onaylatarak ABD Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderilir. Doktora öğrencileri ise yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesini oluşturmak ve 6 ay içerisinde “Tez Konusu Belirleme Formu”nu ve “Tez Proje Formu”nu ilgili birime onaylatarak ABD Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderilir.

48-Tez konusunda değişiklik yapabilir miyim?

Tez konusu, danışmanın teklifi, bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez. Tez konusu ile ilgili herhangi bir değişiklik varsa (başlık, yöntem, içerik, ek, vb.) yeniden etik kurul kararı alınmalıdır. 

 

49-Tezimi projelendirmek için ne yapmam gerekir?

Proje desteği veren kuruluşlardan destek alınabilir. BAP ve TUBİTAK vb.

51-Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?

Öğrenci mezun olana kadar her dönem kayıt yaptırmak zorundadır.
52-Tezimi ne zaman savunmalıyım?

Öğrenci ders kredi yükünü tamamladıktan ve seminer ödevini teslim ettikten sonra tez aşamasına geçer. Hazırladığı tezi; Tez önerisi EYK’ nda  kabul edildiği tarihten itibaren iki yarıyıl süre geçtikten sonra savunabilir. Yüksek Lisans için planlanan savunma tarihinden en geç yirmi gün önce, Doktora için planlanan savunma tarihinden en geç otuz gün önce bir nüshasını ve “Tez Jürisi Öneri Formu”nu Danışmanı ile birlikte doldurarak gerekli imzaları tamamladıktan sonra ABD başkanlığına teslim eder. Tez savunma tarihi akademik takvimde belirtilen dönemin içerisinde olmalıdır.

53-Yüksek lisans tez jürisi kimlerden oluşur?

Tez danışmanı ve en az biri başka Yüksek Öğretim Kurumundan olmak üzere tek danışmanlılarda 3, iki danışmanlılarda 5 öğretim üyesinden oluşur.

54-Tez savunması ne şekilde olur?

Tez savunması tezin sunumu ve soru cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı en az 45, en çok 90 dakikadır.

55-Tez hakkında jürinin salt çoğunluğuyla verdiği “Kabul” ”Ret” ”Düzeltme” Kararları ne anlama geliyor? 

Kabul: Tezin kabul edilmesi, Ret: Tezin Kabul edilmemesi, Düzeltme: Tez
Üzerinde gerekli değişikliğin yapılması için verilen 3 aylık süreyi ifade etmektedir.
56-Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen bir öğrenci ne yapmalıdır?
En geç 3 ay içerisinde tez savunma jürisi tarafından belirtilen düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde yeniden savunur.

57-Diplomamı benim adıma başka biri alabilir mi?
Hayır alamaz, ancak noterden vekâlet verilen kişi alabilir.

58-Öğrenci kimlik kartımı ne zaman alabilirim?
Kesin kayıt tarihinden itibaren 2 ay içerisinde hazırlanır.

59-Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?

Enstitü Öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

60-Öğrenci belgesi/ Transkript /Geçici Mezuniyet Belgesi almak istiyorum neler yapmam gerekir?

Transkript belgesi sadece öğrenci işlerinden alınabilmektedir. Geçici Mezuniyet Belgesi e-devlet üzerinden alınabilir. Öğrenci belgesi ise hem öğrenci işlerinden hem de e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

61-Öğrenim süremi kaç yıl dondurabilirim?

En fazla iki yarıyıl dondurulabilir.

62-Hangi hallerde ve nasıl kayıt dondurulabilir?

EYK, lisansüstü programına; hastalık(kendi ve birinci derece yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilme gibi öğrenim devamını engelleyen haklı ve gerekli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrenciler, öğrenim süresini en fazla iki yarıyıl dondurulabilir.  “öğrenci Mazeretini belirten bir dilekçe ile  öğrenci işlerine başvurulur.
63-Kaydımı donduracağım, harç ödemem gerekiyor mu?

Eğer bir yıl (Güz ve Bahar dönemi) için izin almak istiyorsanız ilgili dönemin harç ücretini yatırmanız gerekir. Ara dönemde harç ücreti yatırmaya gerek yoktur. Ancak Bahar ve Güz yarıyılında ve tek dönem izin alırsanız öğrenim harcını yatırmak zorundasınız.
64-Üniversite kütüphanesinden nasıl yararlanabilirim?

Öğrenci kimlik kartını göstererek yararlanabilirsiniz.

 

 

65-Genel not ortalaması nasıl hesaplanır?

Almış olduğu ders notunun katsayısı ve kredilerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile bulunur.

66-Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım?

Öğrencinin bizzat kayıt sildirme dilekçesi ile Enstitümüze başvurması gerekir. Kayıt EYK kararı ile silinir.

67-Aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yaptırabilir miyim?
Hayır. Aynı anda iki ayrı lisansüstü eğitim programına kayıt olamazsınız.  Ancak 2016 yılından önce iki ayrı programda kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim süresi sonuna kadar kayıtları ve öğrencilikleri devam eder.

68-Bilimsel hazırlık dersleri hangi hallerde alınır?

Öğrenci Lisans eğitimi yaptığı ana bilim dalı dışında farklı bir Anabilim Dalında Lisansüstü eğitim yapıyorsa eksikleri giderebilmek için aralıksız en fazla iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.  Bilimsel hazırlık ders geçme notu Yüksek Lisansta 70, doktora programlarında 75’dir.

69-Bilimsel hazırlık programından aldığım dersler kredi olarak sayılır mı?
Sayılmaz.
70-Bilimsel Hazırlık programı geçme notu nedir?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.
71-Bilimsel hazırlık programında aldığım derslerden başarısız oldum ne yapmalıyım?
Başarısız öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.  

72-Askerlik Tecili nasıl yapılır?

Kesin kayıtlar sırasında Erkek öğrenciler bağlı bulundukları Askerlik Dairesi
Başkanlığından askerlik müsaade belgesini enstitümüze teslim ederek yüksek lisans öğrencilerine 3 yıl 4 ay, doktora öğrencileri için 7 yıl tecil yazışması yapılır. Ancak bakaya durumundaki öğrenciler bakaya durumunun sonuçlandığına dair mahkeme kararı getirmeleri halinde ilgili askerlik daire başkanlıklarına teklifte bulunulur.
73-Askerlik görev sürem eğitim süremden sayılır mı?

Askere gidecek öğrenci ilgili evrakları enstitüye teslim ederek izin talebinde Bulunması gerekir. Askerlik göreviniz bitiminde terhis belgenizi enstitüye teslim etmeniz durumunda eğitim süresinden sayılmaz.