Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Sultan Alaaddin Keykubat, Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi, İbn-i Arabi, Sadreddin-i Konevi, Celaleddin Karatay gibi tarihi şahsiyetlerin, kadim ve köklü medeniyetimizin öncülerinin ayak izlerini takip ederek tarih ve kültür soluduğumuz “Kültür ve Medeniyet Şehri” Konya’da iddialı olarak kurulan ve ismini ünlü başbakanlarımızdan “dönüşümcü lider” Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan alan üniversitemizin bir üyesi olmaktan onur duyarız.

Fakültemiz, 2012 yılında “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” olarak kurulmuştu. 03/07/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz kapanarak, “Uygulamalı Bilimler Fakültesi” olarak yoluna devam etmiştir.  

2018-2019 Akademik yılı itibariyle 1450 öğrencimizin öğrenim gördüğü Fakültemiz, 5 bölümden oluşmaktadır. Bankacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret bölümlerinin normal ve ikinci öğretimleri ve Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün normal öğretimi mevcuttur. Bankacılık ile Ulaştırma ve Lojistik Bölümlerinin ise lisansüstü eğitimleri bulunmaktadır. Ayrıca fakültemizde öğrencilerimize çeşitli burs imkânları da sunulmaktadır.

Bölümlerimizin ders programlarında öğrencilerimiz için, zorunlu temel derslerin yanında, çok sayıda seçmeli dersler de bulunmaktadır. Yeterli düzeyde öğretim kadrosuna sahip olan fakültemizin önümüzdeki dönemlerde akademik kadrosu daha da zenginleşecektir.  Fakültemizde her bir öğrencinin akademik konularda kendisine danışabileceği bir danışmanı bulunmaktadır. Değerli öğrenciler, bu itibarla hocalarınızla ve özellikle danışmanlarınızla lütfen iletişim halinde olunuz. 

Fakültemizin amacı, toplumumuzun ihtiyaçlarına duyarlı,  gelişen bilgi teknolojileri ve küreselleşme neticesinde değişen koşullara uyumlu ve üretken mezunlar vermektir.

İktisadi ve İdari bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Yönetim Bilişim, Muhasebe-Finans, Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda Girişimcilik ve İnovasyon, mezunlarımıza kazandırmayı misyon edindiğimiz temel yetkinliklerdendir. Fakülte olarak geleceğimizi şekillendirecek; ekonomi, uluslararası ilişkiler, işletme, uluslararası ticaret, lojistik, bankacılık ve finans alanlarında geleceğin profesyonellerini, bizi farklı kılan iç sinerjimizle disiplinler arası bir yaklaşımla, bilimsel ilkeler ışığında yetiştirmek istiyoruz.

Güncellenmiş akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, saha çalışmaları ve markalı dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız.

Yakın zamanda Finans laboratuvarı açmayı planlamaktayız.

İş dünyasının ve sektörün önemli isimlerini derslerimize entegre ederken, sosyal ve toplumsal sorumluluğumuz çerçevesinde içinde yaşadığımız kent ile uyumlu çalışıyoruz.

Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus+ programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânını bulup, kendi üniversitemiz içinde çift dal ve yan dal imkânlarıyla ikinci bir alanda öğrenim imkânına sahip olmaktadırlar.

Çağdaş eğitimin teori ve uygulamanın birleşmesiyle verimlilik kazanacağı düşüncesi ile yola çıkan fakültemiz, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan protokollerle iş başı eğitimi imkânları da sağlamaktadır.

Fakültemizin 8. yarıyılında dönem boyunca öğrencilerimiz haftanın 5 günü sahada çalışarak geleceğini de planlama fırsatı bulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, eğitim ve öğretim yoluyla kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uygulama yaparak geliştirmelerinin yanı sıra, doğru karar verme ve ilgili becerilerini geliştirerek deneyimini artırmaktadır.

Akademik bilgilerle donatılan öğrencilerimiz iş disiplini içerisinde işyerlerinde etik ve dürüst çalışarak hem çalıştığı kurumu sahiplenmekte, kurumun kurallarına göre iş yapmakta hem de Necmettin Erbakan Üniversitemizi temsil etmektedir.

Hedefimiz, eğitim ve öğretim başarı sıralamasında fakültemizi daha iyi yerlere taşımaktır. Bunda siz sevgili öğrencilerimize de büyük bir görev düşmektedir.

Derslerinize iyi motive olarak, akademik başarınıza büyük katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

 

Sevgi ve Saygılarımla.

Prof.Dr. Ahmet DİKEN

Dekan