Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin Yıldırım

1970 yılında Sarayönü’nde (Konya) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde; İktisat Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans (1995) ve Doktora (2000) yaptı. 1994-1998 yılları arası Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 1998-2000 yılları arası aynı üniversitede Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2000 yılında Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Gaziantep Üniversitesi’nde Anabilim Dalı Başkanı (2000-2014) ,  Bölüm Başkanı (İktisat - 2002-2003, Kür. Siy. ve Ulus. İlş. -  2004-2004), İslahiye İİBF Dekan vekili (Kurucu, 2009-2011),  SBE Müdür Yardımcısı (2004-2008), Müdür (Kurucu, 2009-2012 İslahiye MYO ve Kurucu 2014-2016 SBMYO), Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyelikleri, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Anadolu Üniversitesi AÖF İl Koordinatörlükleri gibi çok sayıda idari görevlerde bulundu.

2017 Nisan ayından beri Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. “İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat” alanına ilişkin çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması bulunmaktadır. Yabancı dili Fransızca'dır.