Üniversitemiz Koordinatörlüğünde Yürütülen Get2Action Projesi’nin İlk Uluslararası Toplantısı ve Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Etkinliği Yunanistan’da Gerçekleştirildi

12.10.2023
Turizm Fakültesi
 

Üniversitemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Dramblys İspanya, Artifactory Yunanistan, SEALS Hollanda, C.I.P Kıbrıs ortaklığında yürütülen Get2Action gençlik projesinin ilk toplantısı 2-6 Ekim tarihlerinde Yunanistan’ın Sakız Adası’nda gerçekleştirildi.
 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Gençlik alanında İş birliği Ortaklıkları kapsamında finanse edilen (2021-1-TR01-KA220-YOU000028970 referans No’lu) Get2Action Projesi hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Üniversitemiz Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kevser Çınar, “Get2Action, gençlerin hem aktif, sivil ve kültürel katılıma teşvik edilmesini hem de bu alanda dijital yeterliliklerinin artırılması ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Amacı ise gençlerin, hem kültürel miraslarını koruma ve yaşatma hem de dijital çağın gereksinimlerine uyum sağlayacak yeteneklerini artırmaktır. Kültürel katılım ve bilinç kapsamında proje, gençlerin yerel ve Avrupa kültürel mirasıyla ilişki kurmalarını ve bu anlamda kültürel etkinliklere katılım, kültürel mirasın korunması ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi alanlarda farkındalık geliştirmelerini teşvik etmektedir” dedi.


 
‘Gençlerde yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlayacak’
 
Get2Action Projesi’nin gençleri yeni proje fikirleri konusunda teşvik edeceğini aktaran Doç. Dr. Çınar, “Proje, gençlerin dijital yeterliliklerini artırmak için eğitim ve pratiğe yönelik fırsatlar sunarak ilgili dijital becerilerin öğrenilmesine ve teknolojik araçların etkili bir şekilde kullanılmasına da katkı sağlayacaktır. Proje, aynı zamanda ‘Uluslararası İş Birliği ve Kültürel Değişim’ çerçevesinde gençlerin farklı ülkelerden gelen akranlarıyla iş birliği yapmasına ve kültürel değişim fırsatlarına imkân sağlayarak gençlik alanında yeni pek çok proje fikrinin oluşturulmasında etkin rol oynayacaktır” diye konuştu.
 
Paylaş
HABERLER