FACULTÉ DE THÉOLOGIE AHMET KELESOGLU
15.02.2024

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine ! (45 AKTS' ye Takılan Öğrencilerin Dikkatine)

Üniversitemiz "Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  Eylül 2022 tarih ve 31965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
Yönetmeliğimiz 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Eğitim-öğretim yılı sonunda 
mezun olabilecek son sınıf öğrencilerinin alabileceği toplam AKTS kredisi hesabına devam zorunluluğu olmayan dersler dahil edilmez." şeklinde değişiklik eklenmiştir. (45 AKTS ders kaydından dolayı ders alamayan son sınıf öğrencierinin devam zorunluluğu olmayan derslerini kapsıyor)

Bu kapsamda olan mezun olabilecek son sınıf öğrencilerimizin 20.02.2024 Salı günü mesai bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.


Dilekçe için TIklayınız.

Not: Güz yarıyılında alttan 2 dersi olan öğrenciler temmuz ayında yapılacak olan tek ders sınavına katılamayacaklarından dolayı ilgili yönetmelik kapsamına giremezler!

NOT: Kur'an Okuma ve Tecvid 3, 4, 5 ve 6 dersleri bağıl derstir. Yukarında belirtilen maddeye tabi değildir.
Kur'an Okuma ve Tecvid 3'ten başarılı olunmadan ---------> Kur'an Okuma ve Tecvid 4 alınamaz.
Kur'an Okuma ve Tecvid 4'ten başarılı olunmadan ---------> Kur'an Okuma ve Tecvid 5 alınamaz.
Kur'an Okuma ve Tecvid 5'ten başarılı olunmadan ---------> Kur'an Okuma ve Tecvid 6 alınamaz.