FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ NEZAHAT KELESOGLU

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YEŞİLTAŞ

Ankara doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Ankara/Polatlı’da, lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1998 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı’ndan mezun oldu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim dalında yüksek lisans (2014) ve doktora (2018) eğitimini tamamladı. 1998-2009 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan hastanelerde, 2009- 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev aldı. 2017-2018 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’ne doktor öğretim üyesi olarak atandı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sağlık yönetimi alanında ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları bulunmaktadır.