A.R.C. of Family and Youth

Hakkımızda

 

Hakkımızda

         Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2015 yılı ocak ayında kurulmuş ve 08/01/2015 tarihinde kurucu müdür olarak Dr. Öğretim Üyesi S. Barbaros Yalçın atanmıştır. Merkezimizin yönetmeliği ise 30/03/2015 tarihli 29311 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 18/02/2019 tarihinden itibaren Doç. Dr. Mehmet Birekul merkezimizde müdür olarak görev yapmaktadır.

            Merkezimizde iki uzman psikolog ve bir uzman psikolojik danışman daimi olarak hizmet vermekte, bunun yanı sıra her dönem üniversitemizden ilgili alanlardan kısmi zamanlı ve stajyer öğrenciler de istihdam edilmektedir. Merkezimizde bulunan uzman personellerimiz tarafından üniversitemiz personelleri, personel yakınları ve öğrencilerimiz öncelikli olmak üzere dışarıdan da talep eden vatandaşlarımıza aile ve bireysel  psikolojik danışmanlık hizmetinin verilmekte, çeşitli kurumlardan gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde personellerimiz tarafından çeşitli konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı seminer ve konferanslar verilmektedir. Bunun yanında aile ve gençlik ile ilgili sorun tespiti ve çözüm önerileri üretmek bağlamında yıl içerisinde çeşitli araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

 

Vizyon

            Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem üniversite personelimize ve öğrencilerimize hem de Konya’da yaşayan ailelere ve gençlere aile ve bireysel psikolojik destek hizmetinin devam ettirilmesi, gençlere, gençlerin sorunlarına yönelik olarak yapılacak araştırma ve uygulama faaliyetlerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi ve özellikle de gençlikle ilişkili konularda daha da etkin çalışmalar içerisine girilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda merkezimizin vizyonu ulusal ve uluslararası alanda aile ve gençlik hakkında sorun tespitinde ve çözüm önerilerinde bilimsel güvenilirliği olan, saygın, aile ve gençlik ile ilgili politikalara referanslar sunabilecek ve  gençlerin gündelik hayatlarında onları bilinçlendirirken eğitecek bir kurum olmaktır.

 

 

Misyon

              Misyonumuz aile kurumunun güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için veri sağlayacak araştırmalarda bulunmak, aile ile ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde, bilimsel ve etik değerler ışığında eğitim ve yayın faaliyetlerini sürdürmek, projeler geliştirmek ve desteklemektir. Ayrıca gerek aile kurumunun gerekse toplumun sürekliliğini sağlayan gençliğin temel problemlerinin tespiti, bu problemlere karşı çağı okuyan, değer yargılarımızı dikkate alan çözüm önerilerin geliştirilmesi, gençlerin gündelik hayatlarında onlara katkı sağlayacak bilgi, beceri ve donanımların sağlanmasına katkı sağlayacak etkinliklerin desteklenmesidir.