Diş Hekimliği Fakültesi
30.04.2021

2020 DUS YERLEŞTİRME SINAV SONUÇLARINA GÖRE FAKÜLTEMİZİ KAZANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDEN İSTENEN BELGELER

 
Adayların Gerekli Belgeleri Sınav Sonuçlarının İlan Edildiği Tarihten İtibaren 17 Mayıs 2021 Tarihi Mesai Bitimine Kadar Şahsen Getirmeleri ya da Kargo ile Göndermeleri Gerekmektedir.
Adres : Yaka Mahallesi Bağlarbaşı Sokak No: 4 42090  Meram/KONYA
 
AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Dilekçe tıklayınız
2. Özgeçmiş tıklayınız
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. DUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı yada Resmi Kurum Onaylı Fotokopisi)
6. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)
7. Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
8. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
9.  Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
10. Kamu Kurumlarında daha önce görev yapmış olanlardan en son görev yaptıkları kurumlardan alacakları Hizmet Belgesi
11. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (e-devlet çıktısı)
12. İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)
13. Mal Bildirim Formu (Önlü Arkalı Doldurulup İmzalanacaktır.) tıklayınız
14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Bilgisayarak Ortamında Doldurulacaktır) tıklayınız
 
NAKLEN TAYİN OLACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Dilekçe tıklayınız
2. Özgeçmiş tıklayınız
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. DUS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)
6. Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı yada Resmi Kurum Onaylı Fotokopisi)
8. Görev yapılan kurumdan alınacak Hizmet Belgesi
9. Adli sicil kaydı (e-devlet çıktısı)
10. Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği (e-devlet çıktısı)
11. İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)
 
*Kurumlarda Sözleşmeli Çalışanlar Açıktan Atanacaklar Gibi Belge Hazırlayacaklar.
 
YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENECEK BİLGİLER:
1. Dilekçe tıklayınız
2. Özgeçmiş tıklayınız
3. DUS Sonuç Belgesi   (İnternet Çıktısı)
4. Tıp Fakültesi Diploması  veya Çıkış Belgesi-Diplomalarını Türkiye Dışındaki Bir Tıp Fakültesinden Mezun Olarak Alan Adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Alacakları Denklik Belgesi
5. Mesleki Konuları İzleyebilecek Düzeyde Türkçe Bildiklerini Gösteren Resmi Bir Sertifika
6. Vizesi Alınmış Geçerli Pasaportun  Türkçe Tercümesi (Noter Tasdikli)
7. Maaş Alamayacak Adayların Oturma İzni Alabilmeleri İçin Öğrenimleri Süresince Kendilerine Burs Verileceğinin veya Türkiye’deki Giderlerinin Karşılanacağını Belirten Bir Belge Taahhütname
8. Sağlık Kurulu Raporu  Tam Teşekküllü Hastanelerin Sağlık Kurullarından Alınacak Sağlık Kurulu Raporu)
9. Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)