Fen Bilimleri Enstitüsü
10.11.2020

ETİK KURUL ONAYI ZORUNLULUĞU

01 Ocak 2021 tarihinden sonra Enstitümüze sunulacak tez önerilerinde etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınması zorunludur. Bu nedenle tez önerileri sunulurken “Etik Kurul Kararı” veya “Etik Kurul Taahhütname Formu”nun Enstitüye teslim edilmesi zorunludur. Araştırma izni taleplerinde ise “Etik Kurul Kararı”nın alınış olması zorunludur.
 
Ayrıca ULAKBİM TR Dizin Komitesi 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde yapmış olduğu değişiklik üzerine, sosyal bilimler de dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini talep etmektedir (https://trdizin.gov.tr/?page_id=50).
 
Devam eden veya tamamlanmış çalışmalar için geriye dönük etik kurula müracaat yapılamamaktadır. Ancak devam eden çalışmalarınız için sadece 2020 yılı sonuna kadar Üniversitemiz etik kuruluna müracaat edilebilecektir. Bu nedenle ileride ihtiyaç olma (araştırma izni alma vb.) ihtimalini göz önünde bulundurarak devam eden ve etik kurul onayı gerektiren çalışmalarınız için 2020 yılı sonuna kadar etik kurula başvuru yapmanız önerilir.

(https://etikkurul.erbakan.edu.tr/sayfa/73/fen-ve-muhendislik-bilimleri-bilimsel-arastirmalar-etik-kurulu)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Etik Kurullar: https://etikkurul.erbakan.edu.tr/

Etik Kurul Yönergesi
Başvuru Dosyaları
Online Başvuru