Fen Bilimleri Enstitüsü
12.03.2021

Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin Dikkatine (Tezlerde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına yüklenen tezlerde “tez yazarının ve jüri üyelerinin ıslak imzaları ve kişisel bilgileri” olması halinde Ulusal Tez Merkezi tarafından tezin onaylanmayıp geri iade edileceğinin bildirilmesi üzerine, hazırlanacak tezlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Mezuniyette teslim edilecek ciltlenmiş tezlerde ve pdf belgesinde
  • Islak imza
  • Tez kabul sayfası
  • Özgeçmiş
bulunmamalıdır.

2. Ancak öğrenci dosyasına konulmak üzere mezuniyet formu ekinde
  • Savunmadan sonra tezin son haline ait benzerlik raporunun benzerlik oranını gösteren sayfası
  • Tez çalışması orijinallik raporu formu (GF-18)
  • Bilimsel etik sayfası
  • Jüri üyeleri tarafından imzalanmış ‘Tez Kabul ve Onayı’
  • Tez yazarı tarafından imzalanmış ‘Tez Bildirimi’
ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.