Institute of Science
08.12.2020

FBE WEBİNAR-3:Lisansüstü Eğitimde Kalite Güvencesi

Yükseköğretimde kalite her zaman ülkelerin gündeminde olan bir konudur. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle beraber konuya verilen önem ve duyulan ihtiyaç daha da artmış ve farklı çözüm önerileri üretilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin lisansüstü eğitim-öğretim kalitesinin artmasına, standartlaşma faaliyetlerinin hızlanmasına, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artmasına, milli ve yerli teknolojiler üretilmesine katkılar sağlamasına, uluslararası yetişmiş insan gücünün arttırılmasına ve en önemlisi eğitim-öğretim kalitemizin uluslararasılaşmasına katkılar sağlaması amacıyla KALİTE GÜVENCESİ altında lisansüstünde çalışmalar devam etmektedir. Bu Webinar etkinliğimizde de, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından lisansüstünde yapılan çalışmalar, hedefler ve sorunlar hakkında bilgi verilecektir.

08 Aralık 2020, Salı, Saat: 13.30