Hemşirelik Fakültesi

Bologna Komisyonu

Komisyon üyeleri
 1. Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU (Başkan)
 2. Doç. Dr. Serpil YÜKSEL
 3. Dr. Öğr. Üyesi Dilek CİNGİL
 4. Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK
 5. Dr. Öğr. Üyesi Selda ARSLAN
 6. Dr. Öğr. Üyesi Hamide AYGÖR (Bşk. Yrd.)
 7. Öğr. Gör. Dr. Aliye ÇAYIR
 8. Öğr. Gör. Elanur KALECİ
 9. Öğr. Gör. Fatma ÖZKAL
 10. Öğr. Gör. Arzu USLU
 11. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN (raportör)
 12. Arş. Gör. Selverhan YURTTUTAN
 13. İpek KARA (üçüncü sınıf)
 14. Ramazan GÜÇ (dördüncü sınıf)
Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.