Hukuk Fakültesi
28.01.2021

Öğrencilerimizin Dikkatine

              Staj hareketliliği öğrencinin başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir Erasmus hareketliliği bu deneyimin yurtdışında kazanılmasının önünü açmaktadır. Staj faaliyeti, her program için zorunlu değildir ancak öğrencinin istihdam edilebilirliği için önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek staj hareketliliği, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
             Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 arasında bir süredir. Ayrıca, staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci, mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekmektedir.
           31 Mayıs 2022 tarihine kadar staj faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 15 Ocak 2021 - 15 Şubat 2021 tarihler arasında çevrimiçi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.