Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
12.01.2021

Türk Din Musikisi Nazariyatı) ve Kuran Okuma ve Tecvid Final Programı