Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu

ÖĞR.GÖR. SÜLEYMAN BAYINDIR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

E-posta : sbayindir@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. KOBİ Kredileri Ve Kefalet Destekleri Kredi Garanti Fonu A.Ş. Örneği
11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
ZERENLER MUAMMER,BAYINDIR SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. GIDA İŞLETMELERİNDE HELAL ÜRÜN SERTİFİKASININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
4. ULUSLARARASI HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KONGRESİ
BAYINDIR SÜLEYMAN,AKDOĞAN MEHMET ŞÜKRÜ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. GIDA ÜRÜNLERİNİN DİNİ İNANIŞLARA UYGUNLUĞUNA YÖNELİK BELGELENDİRİLMESİNDE GÖÇMENLERİN ROLÜ
I.ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ (KAYES)
BAYINDIR SÜLEYMAN,YILMAZ FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ABD EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ABD’DE YAŞAYAN TÜRK GİRİŞİMCİLER
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ
BAYINDIR SÜLEYMAN,YILMAZ FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. A Study On The Performances Of Halal Product Certified Food Enterprises
13th International Strategic Management Conference
BAYINDIR SÜLEYMAN,AKDOĞAN MEHMET ŞÜKRÜ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Social Obstacles and Effects of Immıgrant Entrepreneurshıp
In Dubai 23th International Conference on ”Business, Economics, Social Sciences Humanities” (BESSH-2016)
YILMAZ FATİH,BAYINDIR SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. The Role of Immigrants in Certification of Food Products are Suitable According to Religious Beliefs
Dubai 40th International Conference on “Business, Economics, Social Science Humanities-BESSH-2017
BAYINDIR SÜLEYMAN,YILMAZ FATİH,ARITÜRK ZÜBEYİR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİNİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ
I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ
YILMAZ FATİH,BAYINDIR SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. FABRİKA KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİSÜRECİNİN KULLANILMASI MANDIRA İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK)
BAYINDIR SÜLEYMAN,YILMAZ FETULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. The Impacts of the Immigrant Entrepreneurship on the us Economy and Turkish Entrepreneurs Living in the USA
Dubai 40th International Conference on “Business, Economics, Social Science Humanities-BESSH-2017
YILMAZ FATİH,BAYINDIR SÜLEYMAN,ARITÜRK ZÜBEYİR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. A Study on Public Disclosure Obligations by Companies Traded in the Istanbul Stock Exchange (Ise) in Turkey: A Sample of the Public Disclosure Platform (Pdp)
Dubai 40th International Conference on “Business, Economics, Social Science Humanities-BESSH-2017
ARITÜRK ZÜBEYİR,YILMAZ FATİH,BAYINDIR SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce