Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DOÇ.DR. ÖMER FARUK KESER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü
Uzay ve Uydu Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta : ofkeser@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Uzay Platformlarına Yönelik Bir Termofotovoltaik Güç Sistemi Tasarımı
Bayram Bulat
/ /
Yüksek Lisans
2. Yeni ilköğretim matematik programında yer alan alternatif değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkinliği
TUNCAY ACAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
3. Yeni fen ve teknoloji öğretim programındaki yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik öğrenci kazanım düzeylerinin incelenmesi
MEHMET HULKİ BAŞAK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
4. Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin gelişim düzeylerinin belirlenmesi
YUSUF İPEK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
5. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin elektrik konusundaki kavramsal gelişim süreçlerinin incelenmesi
YUSUF MUTLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
6. Üstün yetenekli öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık kavramları hakkındaki zihinsel modellerinin incelenmesi
MEHMET ÇAKIR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
7. Uzay teknolojilerinde kullanılan çok eklemli güneş hücrelerinin performanslarının yansıma önleyici özellikli mikro lens dizileri ile geliştirilmesi
BUĞRAHAN İDARE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018