Personel Daire Başkanlığı
28.01.2021

2828 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanıp Üniversitemize Yerleşenlerin Dikkatine

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümleri uyarınca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan Üniversitemize yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler

1- Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (fotokopisi aslı görülmek kaydıyla Kurumumuzca  tasdik edilerek kabul edilecektir.) 

2- 1 adet biyometrik fotoğraf.

3- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı. (Ek-1)

4- Askerlik durum beyanı(Ek-2) (Askerlik yapmış ise terhis belgesi). Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Ek-3)

6- Kimlik Fotokopisi

7- Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-4)

8- Etik Sözleşme (Ek-5)  

9- Kurumumuza yerleştirildiğine dair internet çıktısı

İstenilen belgeler ve başvuru dilekçesi (Ek-6) ile birlikte 12.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına  başvurmaları gerekmektedir.

İletişim Telefonu : 0.332.221 0 612

Adres : Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA