Yönetim Politikası

This content not available in English. Anyway you can see the Turkish page or use Google Translate.

Kurumsal temel değerlerimizden olan adalet, özgürlük, etik ilkelere bağlılık, katılımcılık, sürdürebilirlik, şeffaflık ve yenilikçilik başlıkları çerçevesinde, modern yönetim tekniklerinden yaralanmak suretiyle kaynaklarını etkin ve etkili biçimde yararlanan ve sürekli iyileştirme ilkesiyle hareket eden bir üniversite olmaktır.