Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

SUNUŞ

 

Simülasyon tabanlı medikal eğitim faaliyetlerine 2015 yılında başlayan ve 2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEÜSİMMER) kimliğine kavuşan birimimiz, “Bir önceki seneden daha fazla ne yapabiliriz?” felsefesi ile 2018 yılını da başarıyla bitirmiştir.

2018 yılı itibariyle NEÜSİMMER, üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerine hizmet veren ve yine Meram Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerine katkı sağlayan bir eğitim merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılı boyunca NEÜSİMMER bünyesinde 8 mezuniyet öncesi, 2 mezuniyet sonrası ve 2 hizmet içi farklı eğitim modülünü kapsayan toplam 56 mezuniyet öncesi, 7 mezuniyet sonrası ve 5 hizmet içi eğitim faaliyeti yürütülmüştür. Bu şekilde NEÜSİMMER bir yılda yaklaşık 700 sağlık çalışanının sağlık hizmet sunumu bilgi ve becerisinin gelişimine katkıda bulunmuştur.  NEÜSİMMER, eğitim faaliyetlerinin yanında, araştırmacılara simülasyon ve modelleme alanında bilimsel araştırma fırsatları da sunmaktadır.

NEÜSİMMER, 2018 yılında iki önemli etkinliğe de ev sahipliği yapmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlmi Hüviyet Tespit Sınavı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Kursu merkezimizin imkanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Sağlık hizmeti sunumu alanında ortaya çıkan gelişim ve değişim programları, simülasyon tabanlı medikal eğitimlerin değerini tüm dünyada her geçen gün artırmaktadır. Teknolojik ilerlemelerin ışığında geleneksel sağlık hizmetleri eğitimi anlayışı, yerini çok yönlü ve simülasyon tabanlı bütünleşik eğitim programlarına bırakmaktadır. NEÜSİMMER, mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde çok yönlü düşünebilen, analiz edebilen, iletişim becerileri gelişmiş, mesleki uygulamalarda kendine güven duygusu tam olan bireyler yetiştirmek misyonu ile faaliyetlerine devam etmeyi hedeflemektedir.

 

                                                                       Doç. Dr. Zerrin Defne DÜNDAR

                                                 NEÜSİMMER Müdürü