Fen Bilimleri Enstitüsü
13.02.2021

2020-2021 Bahar YY TEZSİZ YÜKSEK LİSANS Kayıt Yenileme ve Ders Seçim İşlemleri


II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerin kayıt yenilemeleri 15 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında  aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak ve  danışmanınız ile görüşerek Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapmak zorundadır.
Harç borcu olan öğrenciler Vakıflar Bankası şubelerine öğrenci numaralarını vererek harç ücretlerini yatırmalı ve dekontu enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Dekontu teslim etmeyen öğrencilerin ders kayıtları yapılmayacaktır. (Dekontların aslı fenbil@erbakan.edu.tr adresine e-posta yoluyla .pdf formatında taratılarak gönderilebilecektir.) (Bu dönem kaydolup 1. Dönemde olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerimiz herhangi bir işlem yapmayacaklardır.)

1. Belirtilen süre içerisinde Kaydını yenilemeyen öğrenciler Lisansüstü Yönetmeliğimizin 10. maddesinde belirtildiği üzere;
  (2) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
  (3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri danışman tarafından yapılır.
  (4) Dönem kaydı yaptırmayan, varsa katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim ücreti gibi mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin dönem kaydı yenilenmez. Bu öğrenciler söz konusu dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  (5) Dönem kaydını yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyılda ders seçemezler; seminer, proje, tez konusu önerisi veremezler. Bu durumlarda geçen süreler belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.." denildiğinden kaydını yapmakla yükümlüdürler.

2.Öğrencilerimiz Enstitü sayfasını inceleyerek ders içerikleri, yönetmelikler, kılavuzlar, enstitü belgeleri ve uygulama esaslarına ulaşabilirler.

İlgili danışmana 0332 325 20 24 (4000) numarasından santrala bağlanıp ilgili öğretim üyesinin ismini söyleyerek görüşebilirsiniz. Danışmanınıza ulaşamadığınız takdirde danışmanızın e-posta adresinden iletişim kurunuz.
(E-posta adresine 
https://erbakan.edu.tr/muhendislikvemimarlik/anabilim linkinden ilgili bilim dalına giriş yaparak bulabilirsiniz.)
 
İLGİLİ YÖNETMELİK VE KILAVUZLAR
AKADEMİK TAKVİM
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Sorularınız için fenbil@erbakan.edu.tr e-posta adresimizle iletişime geçebilirsiniz. Öğrencilerimize duyurulur.