Hemşirelik Fakültesi

Spor Komisyonu

Komisyon üyeleri
  1. Dr. Öğr. Üyesi Vesile KOÇAK (Başkan)
  2. Öğr. Gör. Fatma Zehra GENÇ (Bşk. Yrd.)
  3. Arş. Gör. Yeşim ANIK
  4. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN (Raportör)
  5. Melis KILINÇ (birinci sınıf)
  6. Ali DURMAZ (ikinci sınıf)
Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.